Obchodní podmínky

 1. Tento dokument obsahuje všeobecné podmínky pro návštěvníky a uživatele této webové stránky (dále jen „UŽIVATEL“).
 2. Tento dokument obsahuje všeobecné podmínky pro návštěvníky a uživatele této webové stránky (dále jen „UŽIVATEL“).
 3. Používáním ZDROJE se USER zavazuje dodržovat tyto Všeobecné podmínky.
 4. SOURCE používá soubory cookie. Více se dozvíte v našich zásadách ochrany osobních údajů.
 5. SOURCE nesleduje ani neuchovává žádné informace o UŽIVATELI.
 6. UŽIVATEL je povinen při používání ZDROJE respektovat etiku a respekt k ostatním uživatelům a ZDROJI.
 7. UŽIVATEL není oprávněn používat ZDROJ pro reklamu ve svůj prospěch, pro propagaci svých vlastních činností a služeb a spamování jiným uživatelům.
 8. UŽIVATEL je oprávněn používat, reprodukovat a distribuovat jakýkoli zdrojový materiál ZDROJE, pouze pokud uvede ZDROJ.
 9. SOURCE neodpovídá za žádné škody nebo výhody pro SPOTŘEBITELE, které vzniknou v důsledku používání ZDROJE.
 10. SOURCE nezodpovídá za žádné výsledky a akce USER vyplývající z použití ZDROJE.
 11. Materiály publikované ZDROJEM jsou chráněny autorskými právy a jsou duševním vlastnictvím ZDROJE.
 12. SOURCE si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoli upravit, upravit a aktualizovat, aniž by o tom informoval UŽIVATELE.