Общи условия

 1. Настоящия документ съдържа Общи условия за посетителите и ползвателите на този уеб сайт, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛ.
 2. Настоящия документ съдържа Общи условия за посетителите и ползвателите на този уеб сайт, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛ.
 3. С изполването на ИЗТОЧНИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да спазва съвестно настоящите Общи условия.
 4. ИЗТОЧНИКЪТ използва бисквитки. Повече може да разберете в нашата Политка за защита на личните данни.
 5. ИЗТОЧНИКЪТ не следи и не пази каквато и да било информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 6. ПОТРЕБИТЕЛЯ е длъжен да спазва етика и уважение към другите потребители и към ИЗТОЧНИКА при използването на ИЗТОЧНИКА.
 7. ПОТРЕБИТЕЛЯ няма право да използва ИЗТОЧНИКА за реклама, за собствена облага, за популяризиране на собствени дейности и услуги и спам на други потребители.
 8. ПОТРЕБИТЕЛЯ има право да използва, възпроизвежда и разпространява каквито и да било материали собственост на ИЗТОЧНИКА единствено и само ако цитира ИЗТОЧНИКА.
 9. ИЗТОЧНИКЪТ не носи отговорност за каквито и да било вреди или ползи за ПОТРЕБИТЕЛЯ вследствие използването на ИЗТОЧНИКА.
 10. ИЗТОЧНИКЪТ не носи отговорност за каквито и да било резултати и действия на ПОТРЕБИТЕЛЯ вследствие използването на ИЗТОЧНИКА.
 11. Материалите публикувани от ИЗТОЧНИКЪТ са авторски и са интелектуална собственост на ИЗТОЧНИКА.
 12. ИЗТОЧНИКЪТ запазва правото си да модифицира, променя и актуализира настоящите Общи условия по всяко време без да уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за това.